STRONA GŁÓWNA          SCENARIUSZE ZAJĘĆ          GALERIE Z ZAJĘĆ          WIDEO Z ZAJĘĆ          POWRÓT DO STRONY PRZEDSZKOLA


PROJEKT „ZIEMIA I SZTUKA – AFRYKA DLA NAJMŁODSZYCH”

I. KONTYNENT
Scenariusz 1

Temat dnia: Poznajemy gdzie leży Afryka.

Cele ogólne:
- wzbogacenie słownictwa czynnego o słowa: Afryka, Europa, kontynent, ocean,
- pozyskanie wiedzy na temat miejsca położenia Afryki na globusach: lądy – woda,
kontynenty oraz na puzzlowej mapie świata,
- ćwiczenia w rozpoznawaniu Afryki spośród innych kontynentów po kształcie.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- posługuje się słowami: Afryka, Europa, kontynent, ocean,
- wie, gdzie leży Afryka,
- wskazuje na globusie i mapie miejsce położenia Afryki,
- wie jak wygląda kontur Afryki i potrafi wybrać go wśród innych kontynentów,
- potrafi odrysować koło, nakleić kontur oraz zgodnie z instrukcją pokolorować wodę
i kontynent.

Środki dydaktyczne:
list od Kiri, globus lądy – woda, globus kontynenty, puzzlowa mapa świata, chusta klanzowa, koło do odrysowania, kontur Afryki, kontur do przyklejenia, klej, kredki, podpisy, nagrania muzyczne.

Przebieg zajęć:
1. List Kiri do przedszkolaków – odczytanie listu przez nauczycielkę w oryginalnym języku suahili, przetłumaczenie listu na język polski.

2. Rozmowa na temat listu – pytania do dzieci: Co to jest Afryka? Gdzie leży? Na jakim kontynencie my mieszkamy? W jakim kraju?

3. Demonstracja globusa: lądy – woda z pierwszym wskazaniem miejsca położenia Afryki, zwrócenie uwagi dzieci na ilość wody znajdującej się wokół Afryki – to oceany.
Następnie nauczycielka demonstruje kolejny globus – kontynenty, wskazuje miejsce Europy czyli tam gdzie my żyjemy oraz miejsce Afryki czyli skąd przyszedł list od Kiri.
Porównanie odległości między kontynentami.

4. Nauczycielka zadaje dzieciom pytanie: Czy chciałyby odbyć podróż do Afryki?
Zaproszenie dzieci do zabawy „Lecimy balonem do Afryki” z wykorzystaniem chusty klanzowej.
Dzieci trzymają brzegi chusty klanzowej rozłożonej na podłodze. Na sygnał nauczycielki dzieci podnoszą chustę wysoko nad głowę i po chwili opuszczają. Całość powtarzamy i przy trzecim podniesieniu puszczamy chustę wysoko nad głowami jednocześnie chowając się pod nią, dzieci kucają pod chustą i mają za zadanie wytrzymać kilka sekund w ciszy – to czas lotu balonem.

5. Kiedy dolecimy do Afryki wszyscy wychodzą spod chusty i siadają w kręgu.
Razem z dziećmi charakteryzujemy kontynent afrykański:
- lokalizujemy Afrykę na globusie – kontynenty i doklejamy napis: „Afryka”,
- lokalizujemy Afrykę na puzzlowej mapie świata i doklejamy napis: „Afryka”,

6. Zabawa ruchowa „Odszukaj Afrykę”.
Taniec przy afrykańskiej muzyce z globusem trzymanym przez jedno dziecko (reszta dzieci tańczy wokół w kole), gdy muzyka przestaje grać nauczyciel kręci globusem a dziecko trzymające globus ma z zamkniętymi oczami trafić palcem w Afrykę. Po otworzeniu oczu dziecko sprawdza i koryguje wybór. Zabawę powtarzamy kilka razy. Aby wszystkie dzieci mogły wykonać takie ćwiczenie – kontynuacja zabawy podczas zajęć dowolnych.

7. Przypięcie w dogodnym miejscu w klasie dużego konturu kontynentu wraz z nazwą.

8. Praca plastyczna – odrysowywanie koła przez dzieci symbolizującego półkulę, doklejenie wyciętego wcześniej kontynentu, kolorowanie wody – oceanu i kontynentu na taki sam kolor jak na globusie i mapie puzzlowej świata, doklejenie nazwy kontynentu.

9. Na zakończenie wspólne wymyślenie i napisanie krótkiego listu do Kiri.


LIST KIRI DO PRZEDSZKOLAKÓW

Jambo!                             Cześć!
Una Karibishwa, habari?    Witam, jak się macie?
Jina Langu ni Kiri               Mam na imię Kiri
Ninatoka Africa                  Pochodzę z Afryki
Mimi Alika Ninyi Africa!       Ja zapraszam Was do Afryki!
Tutaonana!!!                     Do zobaczenia!!!
Kiri                                   Kiri


PRZYKŁAD LISTU DO KIRI:

Cześć Kiri!
Jesteśmy dziećmi z Polski. Dziękujemy za zaproszenie do Afryki. Odszukaliśmy Afrykę na mapie, już wiemy gdzie się znajduje.
Do zobaczenia - przedszkolaki.