STRONA GŁÓWNA          SCENARIUSZE ZAJĘĆ          GALERIE Z ZAJĘĆ          WIDEO Z ZAJĘĆ          POWRÓT DO STRONY PRZEDSZKOLA


PROJEKT „ZIEMIA I SZTUKA – AFRYKA DLA NAJMŁODSZYCH”

V.  ŻYCIE CODZIENNE

Scenariusz 12

Temat dnia: Mój dzień w Ugandzie


Cele ogólne:

-Zapoznanie z życiem codziennym dzieci ugandyjskich
-Pokazanie podobieństw i różnic między dziećmi polskimi i ugandyjskimi

Cele operacyjne:

Dziecko:
-wie, jakie życie prowadzą dzieci ugandyjskie
-wie, kim jest Joseph Lwevol ( czyt. Dżosef Lłewol)
-czym zajmują się dzieci z Ugandy
-zna zwyczaje panujące wśród ludu ugandyjskiego
-rozpoznaje flagę Ugandy
-wie gdzie leży Uganda
-zna jej historię

Środki dydaktyczne:

List od Josepha z Ugandy (tekst w materiałach dla nauczyciela oraz załącznik nr 1); zdjęcia chłopca (załącznik nr 7); mapa świata a dla każdej grupy czarnobiałe mapki konturowe (załącznik nr 2); kontur Ugandy ( załącznik nr 11); krótkie informacje o Ugandzie
(w materiałach dla nauczyciela- załącznik nr 6 oraz załącznik nr 12); flaga Ugandy (materiały dla nauczyciela-załącznik nr 3), wizytówka Josepha Lwevoli w kształcie kwiatka( załącznik nr 4 dla nauczyciela i załącznik nr 5 dla dziecka); rysunki z ilustracją ulubionej czynności dziecka ( załącznik nr 8,9,10), farby, kredki plastelina itp..
 
 

  

Przebieg zajęć:

1. Przypomnienie z poprzedniej lekcji wiadomości o życiu ludzi Afryki.
2. Prezentacja kraju afrykańskiego, o którym będziemy dzisiaj mówić:
Nauczyciel na mapie świata wskazuje kontynent afrykański, pokazuje Ugandę , jej stolicę, flagę, porównuje ją do flagi Polski.
Zawiesza kontur państwa ugandyjskiego na mapie Afryki, która znajduje się w klasie.
3. Odczytanie listu Josepha Lwevola „ Mój dzień w Ugandzie”.
List zawiera zadania do wykonania. Dodatkowo można przeprowadzić pogadankę na temat treści listu i własnych doświadczeń uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic między dziećmi z Ugandy i Polski.
4.Prezentowanie wizytówki Josepha Lwevoli w kształcie kwiatka (załącznik nr 4 dla nauczyciela i załącznik nr 5 dla dzieci) i umieszczenie jej za gazetce klasowej.
5. Ustne przybliżenie własnych wizytówek.
Uczniowie mówią według tego samego schematu (w centrum wizytówki- imię i nazwisko, dookoła- ulubiony sport; potrawa; zabawa; kolor; dom ,w którym mieszkam; moja rodzina; moje marzenia…). Uczniowie porównują poszczególne elementy wizytówek z emblematem chłopca z Ugandy.
6. Zabawa z piosenką
Śpiewanie piosenki pt. „Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty , kolana, pięty, głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos” (śpiewamy 2-3 razy za każdym razem szybciej).
7. Rysowanie listu do Josepha,, Mój dzień w Polsce”
Dzieci zostają podzielone na trzy grupy. Każda grupa dostaje odpowiedni rysunek z ilustracją swojej ulubionej codziennej czynności. Malują obrazek dowolna technika plastyczną.( załącznik nr 8, 9, 10).
Dzieci prezentują swoje listy- malowanki. Wybierają tą , która zostanie wysłana do chłopca z Ugandy. Adres chłopca w materiałach dla nauczyciela.
8. Zakończenie i podsumowanie zajęć.