STRONA GŁÓWNA          SCENARIUSZE ZAJĘĆ          GALERIE Z ZAJĘĆ          WIDEO Z ZAJĘĆ          POWRÓT DO STRONY PRZEDSZKOLA


 

PROJEKT  „ZIEMIA I SZTUKA – AFRYKA DLA NAJMŁODSZYCH”

 

II.  PUSTYNIA

Scenariusz 4

Temat dnia: Życie na pustyni.

 

Cele ogólne:

- wzbogacenie słownictwa czynnego o słowa: Afryka, pustynia, Sahara, oaza, karawana, Tuareg,

- uświadomienie pojęcia życia i przetrwania na pustyni,

- wyrabianie szacunku dla wody,

- poznanie rytuałów zakrywania głowy i ciała,

- pozyskanie wiedzy na temat miejsca położenia pustyń na mapie fizycznej Afryki,

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

- posługuje się słowami: Afryka, pustynia, Sahara, oaza, karawana,  Tuareg,

- wie, jakie trudności muszą pokonać ludzie aby przeżyć na pustyni,

- wie kto to jest Tuareg,

- wie, dlaczego trzeba zabezpieczyć twarz i resztę ciała,

 

Środki dydaktyczne:

makieta Afryki, płyty CD z muzyką afrykańską, stroje i nakrycie głowy, wiersz B.Forma,,Na pustynię wyruszamy,,   klej, kredki, plastelina, słoma, patyki włóczka,  podpisy, nagrania muzyczne, zdjęcia Tuaregów i kobiety przed chatą, szary papier, piasek, materiał lub koc, film ,,W pustyni i w puszczy,,

 

Przebieg zajęć:

Na środku sali  przygotowanie na szarym papierze piasku sugerującego pustynię.

1. Rozmowa z  dziećmi na temat ,,Czy na pustyni mogą żyć ludzie? Jakie trudności muszą pokonać i jak się nazywają? .

(materiał dla nauczyciela, płyta CD Afryka dla najmłodszych, można wykorzystać fragment filmu w Pustyni i w puszczy.)

 

2.Zaproszenie dzieci w podróż po pustyni  w oparciu o zabawę ruchową pt.,,Karawana,,- kontynuacja podróży z Oazy

( emblematy z wielbłądami, podzielenie dzieci do kilku karawan w/g cech wielbłąda- ustawiając się jedno za drugim, głośne przeliczanie ile wielbłądów idzie w karawanie, zaproponowanie aby dzieci położyły ręce na ramionach poprzednika w tle muzyka z płyty CD)

 

3. Tuaregowie ludzie pustyni. .

 (materiał dla nauczyciela, płyta CD Afryka dla najmłodszych, prezentacja stroju kobiety i mężczyzny oraz ich życia w osadach)

 

4. Zabawa dydaktyczna ,,Podwieczorek u Tuaregów,,.

Rozkładamy namiot z materiału lub koc w małych kubeczkach częstujemy dzieci zielona herbatą śpiewając piosenkę Simama kaa i naśladując gesty i ruchy nauczyciela. Można opowiedzieć legendę o znaczeniu podawania herbaty  (materiał dla nauczyciela, płyta CD Afryka dla najmłodszych)

 

5. Zabawa ruchowa ,,Taniec na pustyni,,

( dzieci z gazet wykonują pałki – rolowanie gazet i poruszają się w rytm muzyki )

 

6. Wspólna recytacja wiersza B. Forma ,,Na pustynię wyruszamy,, utrwalenie

 

7. Praca plastyczna pt. Wioska Tuaregów

(w zespołach wykonanie makiety wioski dowolna techniką z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, ksero kobiety i tuarega w materiałach dla nauczyciela)

 

9. Na zakończenie wspólne oglądanie prac i zorganizowanie wystawki prac dla rodziców.