STRONA GŁÓWNA          SCENARIUSZE ZAJĘĆ          GALERIE Z ZAJĘĆ          WIDEO Z ZAJĘĆ          POWRÓT DO STRONY PRZEDSZKOLA


PROJEKT „ZIEMIA I SZTUKA – AFRYKA DLA NAJMŁODSZYCH”

III.SAWANNA

Scenariusz 5

Temat dnia: Krajobrazy Afryki  -  SAWANNA

 

Cele ogólne:

- poznanie charakterystycznych cech krajobrazu sawanny i jej mieszkańców  -Masajów

- zapoznanie z warunkami klimatycznymi oraz ich wpływem na szatę roślinną                    i zwierzęta

- czynne wzbogacenie słownika dziecka o pojęcia: sawanna, baobab, pora deszczowa i pora sucha, Masajowie.

 

Cele szczegółowe:

- zna określenia: sawanna, baobab, pora deszczowa i pora sucha,

- wie, jakie pory roku  panują na sawannie afrykańskie

- rozpoznaje na ilustracjach drzewa rosnące na sawannie :baobaby, akacje

- wie, kto to jest Masaj , zna jego  charakterystyczne cechy

- czyta całościowo wyrazy: baobab, sawanna, Afryka

- wyodrębnia w słowach sylaby,

- przedstawia za pomocą różnych środków  plastycznych krajobraz sawanny

 

Pomoce dydaktyczne i materiały:

rebus, Atlas geograficzny lub mapa Afryki, chusta animacyjna, łódeczka wykonana techniką orgiami, zdjęcia  lub ilustracje roślin, zwierząt, ludzi  sawanny (materiały dla nauczyciela , płyta CD Afryka dla najmłodszych), kontur Afryki z wyznaczonym pasem sawannowym, krepina zielona pocięta w paseczki, bębenki , gazety, sylweta słoneczka i chmurki, płyta z muzyką afrykańską                     i muzyką morską (płyta Ala i Adam – Wydawnictwa Didasko), materiały                      i przybory do prac plastycznych , napisy: sawanna, baobab, akacja)

 

Przebieg zajęć

1. Co, wiem o pustyni - przypomnienie charakterystycznych cech krajobrazu pustynnego (klimat, roślinność, ludzie) zaproszenie dzieci do dalszej podróży po rozwiązaniu rebusu

2.Rozwiązanie rebusu -  ilustracja z rysunkiem samolotu i  wanny- analizujemy wyrazy  i odczytujemy    rozwiązanie SAWANNA.

3.Rejs łodzią na sawannę - zabawa z niebieską chustą animacyjną i laskami gimnastycznymi .Na rozłożonej chuście stawiamy papierową łódeczkę.  Dzieci siadają wokół chusty z laskami gimnastycznymi- wiosłują w rytm morskiej  melodii .( Po dotarciu na miejsce – sawannę zamieniamy chustę na kolor zielony i omawiamy krajobraz sawanny).                             

 4. Krajobraz sawanny:

*wyjaśnienie pojęć: krajobraz, sawanna

*omówienie i przedstawienie charakterystycznych cech krajobrazu , prezentując  ilustracji lub zdjęcia  obrazujące  jej charakterystyczne cech  ( akacje, baobaby w porze suchej i deszczowej i wybrane zwierzęta żywiące się roślinnością: żyrafa, słoń, zebra).

*poznanie położenia sawanny na mapie Afryki-  kolor  i rozmieszczenie po obu stronach równika.

4.Zabawy ruchowe:

*Pora deszczowa i sucha

Dzieci otrzymują bębenki i gazety –reagują graniem  na sygnały wzrokowe :chmurka(bębenki wystukują rytm padającego deszczu),słoneczko(szeleszczą gazetami) lub słuchowe pora deszczowa (bębenki), pora sucha( szelest gazetami).

5.Rośliny w porze deszczowej i suchej: Trawy i drzewa

* Zabawa ruchowa: „Trawy”

Dzieci biegają w rytm wygrywany na bębenku, trzymając w ręku  zielone paski           z krepiny na hasło pora sucha kładą się na podłodze (są nasionkami)leża chwilę w bezruchu, na drugie hasło pora deszczowa – powoli wstają zamieniając się         w piękne wysokie trawy, które się kołyszą i  szeleszczą.

* Akacje,  baobaby”na hasło akacje ( stoją z podniesionymi rękami   i falują bibułą, starsze mogą mieć jedną nogę opartą o kolano).    W porze suchej gubią liście- opuszczają paski krepiny na podłogę). Na hasło baobab starsze dzieci robią koło (podnoszą ręce do góry  a młodsze wchodzą do środka)-wspólnie  tworzą ogromny baobab. Sygnałem do zakończenia zabawy jest melodia afrykańska: Kto tak śpiewa? Dzieci siadają i słuchają śpiewu.

6.Spotkanie z Masajką  (przedstawienie zdjęcia) powitanie w języku suahili: Jambo. Habari (Cześć. Jak się macie? Co słychać?). Jambo.  Mzuri. (Cześć. Dobrze).Zwrócenie uwagi na cechy  Masajów, kolorystykę ubioru oraz ich  domy).

7.Praca plastyczna: Krajobraz sawanny-  przedstawienie za pomocą różnych środków plastycznych krajobrazu sawanny z uwzględnieniem podpisów: sawanna, baobab, akacja (omówienie prac, zorganizowanie wystawki)

8.Zabawa na pożegnanie sawanny - Słoń

 Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, wyciągają prosto prawą rękę (trąba słonia)         a  lewą  zataczają  koło pod prawą chwytając się za nos). Machamy trąbą           w górę i w dół