O PRZEDSZKOLU   REKRUTACJA DZIECI    O MARII MONTESSORI    OCZAMI MONTESSORKA   POMOCE    INTEGRACJA    GALERIA   KONTAKT
 
kliknij na baner, aby poznać szczegóły


Integracja

         Grupa integracyjna w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie – to miejsce z rozwagą przygotowane dla małego człowieka.
Takie, w którym czuje się bezpiecznie, z radością i zaciekawieniem odkrywa otaczający je świat, wchodzi w pierwsze relacje rówieśnicze.
Wiek przedszkolny, lata między 3 a 6 rokiem życia to czas wszechstronnego, spontanicznego rozwoju i nieograniczonych możliwości, który przygotowuje małego człowieka do odpowiedzialności, do prawidłowych relacji międzyludzkich, jednym słowem do samodzielności.
Podstawowym celem pracy w grupie jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci i ich integracja społeczna.
Inspiracją do powstania oddziału integracyjnego była chęć sprostania oczekiwań środowiska lokalnego. Po skończonej edukacji
przedszkolnej nasi wychowankowie z powodzeniem kontynuują naukę w szkole podstawowej.
 

Nasze atuty:

     -  Staramy się być refleksyjni i wyczuleni na zmienność sytuacji, stylu pracy;
     -  Przyjmujemy za punkt wyjścia do pracy z dzieckiem diagnozę, jego możliwości, czyli to, co potrafi, wie lub chce wiedzieć niezależnie
        od wieku.;
     -  Mamy świadomość, że oferta edukacyjna dla całej grupy nie zawsze jest atrakcyjna dla dziecka w momencie, gdy wybiera ono
        aktywność i ndywidualną lub w interakcji dziecko - dziecko;
     -  Dostosowujemy metody i środki pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci;
     -  Zachęcamy dziecko do podejmowania nowych działań na rzecz innych i całej grupy;
     -  Rozwijamy takie działania prointegracyjne jak empatia, tolerancja, współpraca, wzajemna pomoc, życzliwość, wyrozumiałość czy
        praca na rzecz innych.
 


Galeria -  Grupa Integracyjna