O PRZEDSZKOLU   REKRUTACJA DZIECI    O MARII MONTESSORI    OCZAMI MONTESSORKA   POMOCE    INTEGRACJA    GALERIA   KONTAKT

kliknij na baner, aby poznać szczegóły


O Przedszkolu

 

          Miejskie przedszkole nr 37 prowadzone wg Pedagogiki Marii Montessori z oddziałem integracyjnym zlokalizowane jest w dzielnicy Wrzosowiak, jednej z młodszych dzielnic Częstochowy. Nazwa ta ściśle związana jest z krajobrazem naszej okolicy i pochodzi od obficie rosnących wrzosów. Przedszkole funkcjonuje od 1 września 1992r . Placówka liczy dziesięć oddziałów w tym jeden integracyjny (siedem oddziałów w przedszkolu, trzy oddziały w szkole podstawowej nr 53 ul. Orkana 95/109) . Opieką otacza 225 dzieci. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci, mniej liczna jest  tylko grupa integracyjna, gdzie jest 18 miejsc i dwie grupy gdzie uczęszcza po 16 dzieci ze względu na mniejszą powierzchnię sali. Dyrektor przedszkola zatrudnia siedemnastu wykwalifikowanych nauczycieli oraz pedagoga specjalnego. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz wykształcenie umożliwiające prace wg Pedagogiki Marii Montessori.
          Nasze przedszkole stwarza optymalne warunki rozwoju dostosowane do potrzeb i wieku dziecka oraz możliwość pracy na oryginalnych pomocach dydaktycznych montessoriańskich. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

          21 marca odbyła sie I Częstochowska Przedszkoliada zorganizowana przez Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 3.
Celem Przedszkoliady jest promowanie wśrod najmlodszych zdrowego trybu zycia. W Przedszkoliadzie udzial wzielo ponad 200 przedszkolakow z 13 częstochowskich przedszkoli. Na najmłodszych czekał słodki poczestunek i kilkanascie sportowych konkurencji,od rzutów piłką po biegi z przeszkodami. Przedszkolaki mogły również spotkać sie z policyjną maskotką- Sznupkiem i funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Wszystko po to, aby najmłodsi byli bezpieczni na drogach. Na zakończenie czekała na przedszkolaki niespodzianka- zabawy na
dmuchancach.


Galeria zdjęć z Przedszkoliady

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ 2014

          W początkowych dniach kwietnia bieżącego roku w Naszym Przedszkolu odbyło się badanie jego pracy, czyli ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez dwoje ewaluatorów z delegatury Częstochowskiej z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedszkole było badane w trzech  z dwunastu obszarów :

-  procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

- dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- respektowane są normy społeczne,

          Ewaluacja zewnętrzna - określa, czy przedszkole spełnia wymagania stawiane przez państwo. Ewaluacja jest rozumiana jako badanie praktyczne i zarazem oceniające. Ma określać stopień spełniania przez placówkę wymagań stawianych przez państwo, na podstawie: oceny przebiegu (procesów), a także efektów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. Ewaluacja zewnętrzna ma pięć poziomów oceniania. Przeprowadzona w placówce ewaluacja zewnętrzna ma na celu ustalenie oceny spełnienia wymagań przez placówkę na jednym z pięciu poziomów:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole

Wymagania na poziomy D i B (z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy szkół i rodzaje placówek) zostały zawarte w załączniku do rozporządzenia z 7 października 2009 r. Niespełnienie przez szkołę (placówkę) wymagań na poziomie D oznacza ustalenie poziomu E, natomiast spełnianie wymagań na poziomie wyższym niż D, a niższym niż B oznacza ustalenie poziomu C. Spełnianie przez szkołę (placówkę) wymagań na wyższym poziomie niż opisany na poziomie B oznacza ustalenie dla niej poziomu A. Ewaluacja będzie dokonywana we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły (placówki). W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w publicznej szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań stosuje się przepisy art. 34 ust. 2 i 3 ustawy. Procedurę przeprowadzania ewaluacji ustala rozporządzenie. W wyniku ewaluacji zewnętrznej powstanie raport z określeniem poziomu spełniania przez szkołę/placówkę wymagań.  

Każdy poziom spełnienia tych wymagań przez Przedszkole został oceniony na poziomie  „A” - oznaczającym bardzo wysoki stopień spełniania wymagania przez przedszkole.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA NA PIKNIKU RODZINNYM W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37

          Dnia 5 października 2012r. odbył się w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie "Piknik Rodzinny" z okazji 20-lecia istnienia placówki. Na dzieci czekała wspaniała niespodzianka. Nauczyciele wystawili bajkę "O Królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach". Oklaskom i zachwytom nie było końca. W nagrodę przedstawiciel Rady Rodziców wręczył wszystkim symboliczne statuetki Oscara.Następnie dzieci z poszczególnych grup występowały z "Mini listą przebojów" upodabniając się do swoich piosenkarskich idolów. Imprezę uatrakcyjnił pokaz iluzjonistyczno-edukacyjny, pokaz baniek mydlanych, mecz piłki nożnej rozegrany przez chłopców z przedszkola w prawdziwych strojach piłkarskich. Nie zabrakło prawdziwych atrybutów pikniku: karuzeli, dmuchańców, waty cukrowej. Rodzice i dzieci mogli częstować się kiełbaskami i kaszankami z grilla, ciastami z własnego wypieku. Nie zabrakło własnoręcznie zrobionego smalcu ze skwarkami oraz ogórków małosolnych. Piękny jesienny dzień upłynął wszystkim w atmosferze dobrej zabawy i dobrego humoru.Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Agnieszka Pilawska-Błaut, a także osoby, które w przeszłości pracowały w placówce. Dyrektor Anna Lis, która pełni tę funkcję od początku istnienia placówki, w krótkim przemówieniu podziękowała wszystkim Pracownikom przedszkola za ich trud.

galeria z pikniku tutaj

  

Dyrektor przedszkola
 mgr Anna Lis